Parafia św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku Brzeźnie

Kancelaria parafialna

Godziny urzędowania

 • we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 11.00 i 16.30 – 18.30;
 • w soboty od 9.00 - 11.00.

Ks. Proboszcz przyjmuje we wtorki po południu.

Wymagane dokumenty

Sakrament Chrztu

 • akt urodzenia dziecka,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby zgłaszającej dziecko do chrztu,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres) oraz zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości bycia ojcem lub matką chrzestną.

Sakrament Bierzmowania

 • metryka Chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej (indeks) lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka.

Sakrament Małżeństwa

 • aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz Metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu poradnictwa małżeńskiego,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala), 
 • jeśli osoba zmarła była z innej parafii - pozwolenie na pogrzeb proboszcz własnej parafii.

Copyright Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku Brzeźnie © 2015. All Rights Reserved.