Parafia św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku Brzeźnie

XXIV Niedziela Zwykła - 15 września 2019 r.

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę wszystkich na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości.

Czytaj więcej...

XXIII Niedziela Zwykła - 8 września 2019 r.

 1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła - Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu. Dzisiaj jest uroczystość NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - MATKI BOŻEJ SIEWNEJ, w kościołach POŚWIĘCA SIĘ ZIARNO SIEWNE.

Czytaj więcej...

XXII Niedziela Zwykła - 1 września 2019 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.

Czytaj więcej...

XXI Niedziela Zwykła - 25 sierpnia 2019 r.

 1. Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

Czytaj więcej...

XX Niedziela Zwykła - 18 sierpnia 2019 r.

 1. Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Z nową odwagą trwajmy przy Chrystusie, Jego Ewangelii i Kościele.

Czytaj więcej...

XIX Niedziela Zwykła - 11 sierpnia 2019 r.

 1. Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowanie w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej. Wykorzystajmy czas wakacyjnego odpoczynku na budowanie głębokiej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.

Czytaj więcej...

XVIII Niedziela Zwykła - 4 sierpnia 2019 r.

 1. Rozpoczęliśmy sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Pani Jasnogórskiej i miesiąc wytężonej pracy przy żniwach oraz miesiąc abstynencji. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj, pielgrzymów, oraz pracujących przy zbieraniu ziarna na chleb i tych którzy podejmują dobrowolną abstynencję od alkoholu, jako wyraz troski o polskie rodziny i młode pokolenie.

Czytaj więcej...

XVII Niedziela Zwykła - 28 lipca 2019 r.

 1. Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy.

Czytaj więcej...

XVI Niedziela Zwykła - 21 lipca 2019 r.

 1. Biblijny obraz Chrystusa przyjmującego zaproszenie do domu swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza jeszcze wyraźniej ukazuje nam Pana Boga, który pragnie być obecny w sercu i życiu każdego człowieka. Niech przez udział w dzisiejszej Eucharystii Pan Bóg zagości w naszych sercach.

Czytaj więcej...

XV Niedziela Zwykła - 14 lipca 2019 r.

 1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

Czytaj więcej...

XIV Niedziela Zwykła - 7 lipca 2019 r.

 1. Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem.

Czytaj więcej...

XIII Niedziela Zwykła - 30 czerwca 2019 r.

 1. Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas.

Czytaj więcej...

XII Niedziela Zwykła - 23 czerwca 2019 r.

 1. Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni.

Czytaj więcej...

Niedziela Trójcy Przenajświętszej - 16 czerwca 2019 r.

 1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.

Czytaj więcej...

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 9 czerwca 2019 r.

 1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów.

Czytaj więcej...

Wniebowstąpienie Pańskie - 2 czerwca 2019 r.

 1. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów.

Czytaj więcej...

VI Niedziela Wielkanocna - 26 maja 2019 r.

 1. W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, rozpoczniemy w piątek w ramach nabożeństwa majowego.

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkanocna - 19 maja 2019 r.

 1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkanocna - 12 maja 2019 r.

 1. Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych, gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

Czytaj więcej...

III Niedziela Wielkanocna - 5 maja 2019 r.

 1. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny niech nas zachęca do częstszego sięgania po Pismo święte, które jest niezastąpionym przewodnikiem na drogach wiary.

Czytaj więcej...

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 28 kwietnia 2019 r.

 1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zmartwychwstały Chrystus obdarza wszystkich łaską swego miłosierdzia. Na zakończenie Mszy św. ponowimy Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. /Możliwość uczczenia relikwii św. Siostry Faustyny - Apostołki Bożego Miłosierdzia./

Czytaj więcej...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 21 kwietnia 2019 r.

 1. W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Chcemy wołać: Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!.
  Dziś Msze Święte jeszcze o godz. 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 i 18.00. Nie ma dzisiaj Mszy świętej o 16.30. W najbliższy piątek z racji oktawy Wielkanocy nie ma postu.

Czytaj więcej...

Niedziela Palmowa - 14 kwietnia 2019 r.

 1. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Na początku każdej Mszy Świętej błogosławimy palmy, które można nabyć u naszych ministrantów przed kościołem. W sposób szczególny i uroczysty wyrazimy to na początku Mszy Świętej o godz. 11.00 z udziałem dzieci. Przejdziemy wokół kościoła i będziemy śpiewać i wyznawać wiarę, że Jezus Chrystus jest naszym Królem, naszym Panem i Mesjaszem.

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkiego Postu - 7 kwietnia 2019 r.

 1. Od dzisiejszej niedzieli w kościołach są zasłonięte krzyże aż do liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkiego Postu - 31 marca 2019 r.

 1. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.

Czytaj więcej...

III Niedziela Wielkiego Postu - 24 marca 2019 r.

 1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele okazji - jest bowiem czasem łaski od Pana.

Czytaj więcej...

II Niedziela Wielkiego Postu - 17 marca 2019 r.

 1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

Czytaj więcej...

I Niedziela Wielkiego Postu - 10 marca 2019 r.

 1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

Czytaj więcej...

VIII Niedziela Zwykła - 3 marca 2019 r.

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Przy ołtarzu M. Bożej jest wyłożona Parafialna Księga Trzeźwości.

Czytaj więcej...

VII Niedziela Zwykła - 24 lutego 2019 r.

 1. Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Przykazanie miłości nieprzyjaciół dosięga naszych uprzedzeń, doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Podejmijmy w nowym tygodniu próbę wypełnienia przykazania, do którego nie tylko zaprasza, ale i uzdalnia nas Duch Święty.

Czytaj więcej...

VI Niedziela Zwykła - 17 lutego 2019 r.

 1. Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.

Czytaj więcej...

V Niedziela Zwykła - 10 lutego 2019 r.

 1. Chrystusowe wezwanie skierowane do Szymona: „wypłyń na głębię”, zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Jezusem.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Zwykła - 3 lutego 2019 r.

 1. Pierwsza niedziela miesiąca gromadzi nas wokół Chrystusa w którym spełniają się Słowa Pisma i obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie.

Czytaj więcej...

III Niedziela Zwykła - 27 stycznia 2019 r.

 1. W Panamie trwają XXXIV Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Zawierzamy miłującemu Bogu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania.

Czytaj więcej...

II Niedziela Zwykła - 20 stycznia 2019 r.

 1. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa dokonującego pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, który objawia swoją chwałę i moc.

Czytaj więcej...

Niedziela Chrztu Pańskiego - 13 stycznia 2019 r.

 1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

Czytaj więcej...

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2019 r.

 1. Dziś przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela.
  Msze św. dziś w porządku niedzielnym, nie ma tylko Mszy św. o godz. 16.30.

Czytaj więcej...

Niedziela Świętej Rodziny - 30 grudnia 2018 r.

 1. Dzisiaj Kościół kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Maryi i św. Józefowi, a nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, niech świętowanie niedzieli będzie czasem prawdziwie dla Boga i dla rodziny.

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie - 25 grudnia 2018 r.

 1. Biorąc udział w pasterce, czyli we Mszy Świętej sprawowanej w noc Narodzenia Pańskiego, przeżyliśmy radość ze spotkania ze Zbawicielem, podobną do tej, której doświadczyli pasterze betlejemscy przed przeszło dwoma tysiącami lat. Tę radość zanieśmy teraz do naszych rodzinnych domów i mieszkań.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Adwentu - 23 grudnia 2018 r.

 1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.

Czytaj więcej...

III Niedziela Adwentu - 16 grudnia 2018 r.

 1. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości - Gaudete. Zbliża się bowiem czas wypełnienia obietnicy, nadejścia Zbawiciela. Aby owa radość stała się naszym udziałem, trzeba dobrze wykorzystać czas przygotowania, jaki daje nam Pan.

Czytaj więcej...

II Niedziela Adwentu - 9 grudnia 2018 r.

 1. Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.

Czytaj więcej...

I Niedziela Adwentu - 2 grudnia 2018 r.

 1. Dziś pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

Czytaj więcej...

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 25 listopada 2018 r.

 1. Dziś jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.
  Wspólnota SHEMA, zaprasza dziś na uwielbienie Chrystusa - Króla Wszechświata, rozpoczęcie o godz. 17.30 zakończenie Mszą św. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej...

XXXIII Niedziela Zwykła - 18 listopada 2018 r.

 1. Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel.

Czytaj więcej...

XXXII Niedziela Zwykła - 11 listopada 2018 r.

 1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego.

Czytaj więcej...

XXXI Niedziela Zwykła - 4 listopada 2018 r.

 1. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego.

Czytaj więcej...

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła - 28 października 2018 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta rocznica poświęcenia własnego kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami.

Czytaj więcej...

XXIX Niedziela Zwykła - 21 października 2018 r.

 1. Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.

Czytaj więcej...

XXVIII Niedziela Zwykła - 14 października 2018 r.

 1. Pytanie, które usłyszał Jezus, powinno nurtować każdego z nas: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Nie bójmy się go postawić w naszej osobistej modlitwie przed Panem Jezusem. On zna nasze serca i wie, jakie wymagania może nam postawić. Wypełniając je, osiągniemy zbawienie.

Czytaj więcej...

XXVII Niedziela Zwykła - 7 października 2018 r.

 1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj wartość nierozerwalnego małżeństwa jednej kobiety i jednego mężczyzny. Wymagania Pana Boga w tej dziedzinie są wielkie i chociaż wielu nie potrafi im sprostać, to jednak nie można ich negować. Z Bożą pomocą można przezwyciężyć wiele problemów i osiągnąć szczęście we dwoje.

Czytaj więcej...

XXVI Niedziela Zwykła - 30 września 2018 r.

 1. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli wzywa nas do unikania zazdrości, nieuczciwego bogacenia się i innych grzechów.

Czytaj więcej...

XXV Niedziela Zwykła - 23 września 2018 r.

 1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.

Czytaj więcej...

XXIV Niedziela Zwykła - 16 września 2018 r.

 1. Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową, są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy musi codziennie dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą.

Czytaj więcej...

XXIII Niedziela Zwykła - 9 września 2018 r.

 1. Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Pan Jezus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas.

Czytaj więcej...

XXII Niedziela Zwykła - 2 września 2018 r.

 1. Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z wnętrza pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne formy religijności i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej świętymi, jeżeli nie będziemy jednocześnie zwracali uwagi na czystość naszych pragnień i intencji.

Czytaj więcej...

XXI Niedziela Zwykła - 26 sierpnia 2018 r.

 1. Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: „uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn”, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania.

Czytaj więcej...

XX Niedziela Zwykła - 19 sierpnia 2018 r.

 1. Pan Jezus poucza dzisiaj swoich słuchaczy, że On jest z nami i pozostanie obecny i żywy pod postacią chleba i wina. Karmienie się Jego Ciałem i Krwią jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć życie wieczne. Nie lekceważmy Jezusowego zaproszenia.

Czytaj więcej...

XIX Niedziela Zwykła - 12 sierpnia 2018 r.

 1. Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: „Ja jestem chlebem żywym”. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Czytaj więcej...

XVIII Niedziela Zwykła - 5 sierpnia 2018 r.

 1. Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba życia. On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu.

Czytaj więcej...

XVII Niedziela Zwykła - 29 lipca 2018 r.

 1. Pan Jezus zawsze dostrzega potrzeby tych, którzy do Niego przychodzą. Hojną ręką karmi głodnych, a uczniom nakazuje pozbierać ułomki, aby nic się nie zmarnowało. Zachęca nas, abyśmy nie marnowali żywności, którą możemy dzielić się z głodnymi.

Czytaj więcej...

XVI Niedziela Zwykła - 22 lipca 2018 r.

 1. Pan Jezus przypomina dziś swoim uczniom. że odpoczynek jest konieczny do nabrania sił do dalszej pracy. Gdy jednak wielki tłum znowu gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Pobyt na urlopie nie zwalnia nas nigdy od czynienia dobra, jeżeli tylko nadarza się ku temu sposobność.

Czytaj więcej...

XV Niedziela Zwykła - 15 lipca 2018 r.

 1. Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi.

Czytaj więcej...

XIV Niedziela Zwykła - 8 lipca 2018 r.

 1. Pan Jezus przyznaje się do swojej rodziny, do swojego pochodzenia, swojego miasta i chociaż nie jest dobrze rozumiany, to jednak nie wypiera się swoich ziemskich korzeni. Swojej historii nikt nie może zmienić, ale można jej nadać nowy, piękniejszy bieg.

Czytaj więcej...

XIII Niedziela Zwykła - 1 lipca 2018 r.

 1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela, witamy wszystkich gości wypoczywających na terenie naszej parafii, życzymy pięknej pogody oraz radosnego i bezpiecznego wypoczynku, zapraszamy również do wspólnej modlitwy.

Czytaj więcej...

XII Niedziela Zwykła - 24 czerwca 2018 r.

 1. Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym prorokiem Nowego Testamentu. Witamy wszystkich gości wypoczywających na terenie naszej parafii, życzymy pięknego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku i zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Czytaj więcej...

XI Niedziela Zwykła - 17 czerwca 2018 r.

 1. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przybliżyła nam tajemnice królestwa Bożego, które choć maleńkie jak ziarnko gorczycy wciąż rośnie w świecie Bożą mocą i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.

Czytaj więcej...

X Niedziela Zwykła - 10 czerwca 2018 r.

 1. Pan Jezus powiedział dziś do nas: „Oto maja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i Matką”. Zatem starajmy się jeszcze bardziej pełnić Jego wolę.

Czytaj więcej...

IX Niedziela Zwykła - 3 czerwca 2018 r.

 1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj prawdę, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Każdy dzień święty ma pomóc człowiekowi w poznaniu i przybliżeniu się do Pana Boga oraz w jego osobistym i wspólnotowym rozwoju.

Czytaj więcej...

Niedziela Trójcy Przenajświętszej - 27 maja 2018 r.

 1. Dzisiaj, jest uroczystość Trójcy Przenajświętszej: Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tajemnicę Trójcy poznajemy tylko dzięki objawieniu Bożemu. Uwielbiajmy zatem w naszym życiu Boga w Trójcy Świętej Jedynego i z wiarą czyńmy znak krzyża: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Czytaj więcej...

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 20 maja 2018 r.

 1. Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 jest Pierwsza Komunia Święta dzieci otoczmy je i ich rodziców naszą szczególną modlitwą.
  Cały najbliższy tydzień będziemy przeżywać jako BIAŁY TYDZIEŃ. Zapraszamy do świątyni dzieci, rodziców i całe rodziny na godz. 17.30.

Czytaj więcej...

Wniebowstąpienie Pańskie - 13 maja 2018 r.

 1. Dziś jest Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z Chrystusem - naszym Zbawicielem, w domu Ojca.

Czytaj więcej...

VI Niedziela Wielkanocna - 6 maja 2018 r.

 1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkanocna - 29 kwietnia 2018 r.

 1. Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów. Kto nie stara się być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkanocna - 22 kwietnia 2018 r.

 1. Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

Czytaj więcej...

III Niedziela Wielkanocna - 15 kwietnia 2018 r.

 1. Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

Czytaj więcej...

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 8 kwietnia 2018 r.

 1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Na zakończenie Mszy św. Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. (Możliwość uczczenia relikwii św. Siostry Faustyny - Apostołki Bożego Miłosierdzia.)

Czytaj więcej...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 1 kwietnia 2018 r.

 1. Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy: Chrystus Zmartwychwstał! I żyje pośród nas! Niech ta radość paschalna towarzyszy nam, gdy będziemy się spotykać w gronie rodzinnym i przyjaciół. W najbliższy piątek z racji oktawy Wielkanocy nie ma postu.
  Dziś Msze Święte jeszcze o godz. 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 i 18.00. Nie ma dzisiaj Mszy świętej o 16.30.

Czytaj więcej...

Niedziela Palmowa - 25 marca 2018 r.

 1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia. Na początku każdej Mszy Świętej błogosławimy palmy, które można nabyć u ministrantów przed kościołem.

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkiego Postu - 18 marca 2018 r.

 1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Od dzisiaj do Wielkiego Piątku w kościele zasłonięte zostają krzyże, jako symbol żalu i pokuty za nasze grzechy.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkiego Postu - 11 marca 2018 r.

 1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu zwaną: Laetare, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia.

Czytaj więcej...

III Niedziela Wielkiego Postu - 4 marca 2018 r.

 1. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus po raz kolejny zaprasza nas do uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

Czytaj więcej...

II Niedziela Wielkiego Postu - 25 lutego 2018 r.

 1. Przemienionego Jezusa na górze Tabor, który jest umiłowanym Synem Ojca prośmy o umocnienie we wierze, byśmy zawsze byli posłuszni Jego słowu.

Czytaj więcej...

I Niedziela Wielkiego Postu - 18 lutego 2018 r.

 1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus w swoim ziemskim życiu również był kuszony i pokazał nam, jak mamy pokonywać pokusy.

Czytaj więcej...

VI Niedziela Zwykła - 11 lutego 2018 r.

 1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.

Czytaj więcej...

V Niedziela Zwykła - 4 lutego 2018 r.

 1. Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Zwykła - 28 stycznia 2018 r.

 1. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od Złego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.

Czytaj więcej...

III Niedziela Zwykła - 21 stycznia 2018 r.

 1. Pan Jezus wciąż powołuje tych, którzy będą łowić ludzi w sieci zbawienia, bo czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

Czytaj więcej...

II Niedziela Zwykła - 14 stycznia 2018 r.

 1. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boży, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego.

Czytaj więcej...

Niedziela Chrztu Pańskiego - 7 stycznia 2018 r.

 1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.

Czytaj więcej...

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2018 r.

 1. Dziś przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Na zakończenie Mszy Świętej poświęcamy i błogosławimy kredę oraz kadzidło. Tą właśnie kredą, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara.
  Ten znak (C † M † B 2018) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”.
  Msze św. dziś w porządku niedzielnym, nie ma tylko Mszy św. o godz. 16.30.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia 2018 r.

 1. Niech Nowy Rok Pański 2018 przyniesie zdrowie, radość, miłość, pomyślność, pokój i spełnienie wszystkich marzeń. Niech Maryja pochylona nad Jezusem wyprasza nam u swojego Syna łaskę żywej wiary, ufnej nadziei i prawdziwej miłości i ma nas wszystkich w swojej Matczynej opiece.

Czytaj więcej...

Niedziela Świętej Rodziny - 31 grudnia 2017 r.

 1. Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu wszystkie radości i troski naszych rodzin. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie - 25 grudnia 2017 r.

 1. „Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie (...) Bóg się nam rodzi”. Rozpoczęliśmy w środku nocy świętowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Chrystus przyszedł na świat, aby nas zbawić. To wydarzenie miało miejsce w historii, a jego przeżywanie jest wciąż odkrywaniem prawdy o wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Co roku na nowo budzi się w naszych sercach prawdziwa radość: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł zbliżyć się do Boga. Niech i dzisiaj prawdziwa Boża radość przepełni nasze serca. Niech rozlewa się na innych: w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, parafii, w naszej Ojczyźnie. Z całego serca życzymy wszystkim bożonarodzeniowej radości wraz z błogosławieństwem Dzieciątka Jezus.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Adwentu - 24 grudnia 2017 r.

 1. Czas adwentowego oczekiwania dopełnia się. Maryja uczy nas, jak przyjmować Boga ochotnym sercem: „oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

Czytaj więcej...

III Niedziela Adwentu - 17 grudnia 2017 r.

 1. Dziś trzecia niedziela Adwentu przypomina nam o radości. Oczekujemy razem z Maryją Niepokalaną i ze św. Janem Chrzcicielem na spełnienie się wielkich obietnic. Zbawienie całego świata jest bliskie.

Czytaj więcej...

II Niedziela Adwentu - 10 grudnia 2017 r.

 1. Dziś w drugą niedzielę Adwentu usłyszeliśmy wezwanie św. Jana Chrzciciela do przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas pobrzmiewa i skłania do przemiany naszego życia.
  Niech nam w tym pomogą także Rekolekcje adwentowe - które dziś rozpoczynamy. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Wilczkiewicz z Rzeszowa Nauki rekolekcyjne dziś na wszystkich Mszach św.
  Plan rekolekcji na tablicy ogłoszeń, zapraszamy do licznego udziału w rekolekcjach.

Czytaj więcej...

I Niedziela Adwentu - 3 grudnia 2017 r.

 1. Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.
  Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy Rok liturgiczny i duszpasterski. Pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Czytaj więcej...

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 26 listopada 2017 r.

 1. Dziś jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, którą ustanowił papież Pius XI w 1925 roku encykliką „Quas primas” na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
  Wspólnota SHEMA, która w tym roku obchodzi swoje 10-lecie, zaprasza dziś na uwielbienie Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata, rozpoczęcie o godz. 15.30, zakończenie Mszą św. o godz. 16.30. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej...

XXXIII Niedziela Zwykła - 19 listopada 2017 r.

 1. Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata.

Czytaj więcej...

XXXII Niedziela Zwykła - 12 listopada 2017 r.

 1. Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Dzisiaj jest zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Czytaj więcej...

Copyright Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku Brzeźnie © 2015. All Rights Reserved.